ölüm-dirim

ölüm-dirim
ölüm-dirim məsələsi – çox vacib, son dərəcə mühüm, təxirəsalınmaz məsələ. <Əsgər:> Bizim millət bu hadisələrin ölüm-dirim məsələsi olduğunu anlamır. M. S. O.. Başmaq məsələsi <molla> üçün ölüm-dirim məsələsinə çevrilmişdi. M. C.. Ölüm-dirim döyüşü (vuruşu, savaşı, mübarizəsi və s.) – ölməkdən, yox olmaqdan, məhv olmaqdan qurtarmaq üçün aparılan döyüş (vuruşma, savaş, mübarizə və s.). Cəngavərlər sinələrini sipər edib ağ gün uğrunda ölüm-dirim döyüşlərinə atılırlar. S. R.. Elə bil iki böyük dəstə nərə çəkib bir-birilə ölüm-dirim vuruşuna girmişdi. M. Hüs.. Böyük bir cəbhədə ölüm-dirim mübarizəsi getdikcə qızışır. M. İ..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • ölüm dirim — sf. Hayati önemi olan …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ölüm — is. 1) Bir insan, bir hayvan veya bitkide hayatın tam ve kesin olarak sona ermesi, ahiret yolculuğu, emrihak, irtihal, memat, mevt, vefat Çenesinde babamın ölüm günü gördüğüm asabi buruşmalar var. Y. Z. Ortaç 2) Ölme biçimi Yanarak ölümü, feciydi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • dirim — is. 1) Hayat, yaşam Ölüm, burada, bir sanatçının büyüsüyle yeniden dirime dönüşüyor. S. İleri 2) Yaşama gücü Birleşik Sözler dirim bilimi dirim konisi dirim kurgu dirim suyu ölüm dirim …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ölüm var dirim var — insanın her an ölebileceği veya yaşayabileceği hatırlatılarak önlem almasını öğütleyen bir söz Ölüm var dirim var, bu parayı alıp saklamalı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • məmat — is. <ər.> Ölüm, vəfat. Bəhrifənadə fani ol, gör ki, nə xoş həyat olur; Abihəyatmış fəna, gərçi adı məmat olur. Nəs.. Həvəs sövq eylər insanı həyatə; Ətalət cəlb edər şəxsi məmatə. M. Ə. S.. Həyat və məmat məsələsi – ölüm dirim məsələsi.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Enis Batur — Ahmet Enis Batur (born 28 June 1952, Eskişehir, Turkey) is a Turkish poet, essayist, novelist, and editor. EducationBorn in Eskişehir, Enis Batur studied at St. Joseph High School (Istanbul), METU Sociology (Ankara), and Sorbonne University… …   Wikipedia

  • Enis Batur — est un poète, essayiste et éditeur turc. Né en 1952 à Eskişehir (Turquie), il a reçu une éducation française au lycée Saint Joseph d Istanbul, avant de faire des études de lettres en Turquie (Ankara, Istanbul) et en France (Paris, 1970 1973) où… …   Wikipédia en Français

  • Enis batur — est un poète, essayiste et éditeur turc. Né en 1952 à Eskişehir (Turquie), il a reçu une éducation française au lycée Saint Joseph d Istanbul, avant de faire des études de lettres en Turquie (Ankara, Istanbul) et en France (Paris, 1970 1973) où… …   Wikipédia en Français

  • həyat — is. <ər.> 1. Materiyanın hərəkətinin müəyyən inkişaf mərhələsində əmələ gələn xüsusi forması; varlıq, dirilik. Yerdə həyatın əmələ gəlməsi. – Bunları duyduqca, düşündükcə mən; Həyata, varlığa məftun oluram. S. V.. 2. Ömür. Əşrəf həyatında… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mübarizə — is. <ər.> 1. Bir birinə zidd ictimai qrupların, əqidələrin, mənafelərin və s. nin üstünlük, hakim mövqe tutmaq uğrunda bir biri ilə fəal toqquşması. Dilsiz, sağır göylərə dirək oldu haqq səsi; Başlandı bu ölkənin meydan mübarizəsi. B. V..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”